b-design-beton-banner


Szakkifejezések az oldalon

29 Kifejezés ebben a szójegyzékben.
Keresés a szójegyzék kifejezései között
Kezdődik Tartalmazza Pontos kifejezés
Kifejezés Definíció
adalékszer

A friss vagy a szilárd beton tulajdonságainak módosítására a keverés alatt, vagy közvetlenül az átadás előtti átkeverés során a betonhoz adott, a cement tömegéhez képest kis mennyiségű anyag.

bennmaradt levegő

Levegővel kitöltött üregek a bedolgozott friss betonban, amelyeket nem szándékosan képeztek.

Szinonímák (elválasztva |): levegőzárvány
beton

Cementből, durva és finom adalékanyagból, valamint vízből készített anyag, amely adalékszereket és kiegészítőanyagokat tartalmaz vagy nem tartalmaz, s amelynek tulajdonságai a cement hidratációja révén, a betonösszetételtől, a bedolgozástól és az utókezeléstől függően fejlődnek ki.

betoncsalád

Betonösszetételek olyan csoportja, amelyekre a lényeges tulajdonságok közötti megbízható összefüggést az MSZ 4798-1:2004 szabvány K melléklete szerint megállapították és dokumentálták.

betonköbméter

A friss beton azon mennyisége (tömege), amely az MSZ EN 12350-6-ban megadott eljárásnak megfelelően tömörítve egy köbméter térfogatot foglal el.

cement

Finomra őrölt szervetlen anyag, amely vízzel megkeverve pépet képez, majd hidratációs reakció és folyamat következtében víz alatt is megköt és szilárdul, megszilárdulása után szilárdságát és állékonyságát még víz alatt is megtartja.

Szinonímák (elválasztva |): hidraulikus kötőanyag
előírt összetételű beton

Olyan beton, amelynek összetételét és az alkalmazandó alkotóanyagokat a gyártó számára előírják, aki az előírt összetételű beton szolgáltatásáért (azaz kizárólag az előírt alkotóanyagok alkalmazásáért és a keverési arány pontos betartásáért) felelős.

előírt szabványos beton

Olyan beton, amelynek szilárdsági jele legfeljebb C16/20, és amelynek összetételét a beton alkalmazási helyén érvényes szabvány adja meg (Magyarországon ezt a betont receptbetonnak hívták, jelenleg azonban nincs rá érvényes szabvány.

Megjegyzés: Az MSZ 4798-1:2004 szabvány azonban megengedi, hogy az arra hivatott és felkészült szakmai szervezet (például szövetség, társaság) az .előírt szabványos beton. minden feltételével megegyező előírások mellett betonrecepteket készítsen és azokat működési területén alkalmazza, ha azokért felelősséget vállal. Az ilyen betont nem szabad előírt szabványos betonnak nevezni, annak neve előírt iparági beton.

előre gyártott betontermék

Nem a végleges alkalmazási helyen bedolgozott és utókezelt betontermék.

friss beton

Teljesen megkevert, olyan állapotban lévő beton, amely a kiválasztott módszerrel még tömöríthető.

hatékony víztartalom

A friss betonban lévő teljes víztartalomnak és az adalékanyagok által (a beton kötése alatt) felszívott víztartalomnak a különbsége.

helyszínen kevert beton

A beton felhasználója által, saját céljára, az építés helyszínén vagy az előregyártó üzemben készített beton.

Jellemző szilárdság

Az a szilárdsági érték, amely alá az értékelésbe bevont betontérfogat valamennyi lehetséges részének szilárdságvizsgálati eredményeiből legfeljebb 5% esik. A jellemző szilárdság lehet előírt érték és tapasztalati érték. Például a 28 napos korú beton nyomószilárdsága esetén:

 • a jellemző szilárdság előírt értéke követelmény, amelyet az előíró ad meg e szabvány szerint. Jele fck,cyl a Ø 150 mm átmérőjű, 300 mm hosszú próbahengeren, illetve fck,cube a 150 mm élhosszúságú próbakockán;
 • a jellemző szilárdság tapasztalati értéke mérési eredményekből számított adat. Jele fck,cyl,test a Ø 150 mm átmérőjű, 300 mm hosszú próbahengeren, illetve fck,cube,test a 150 mm élhosszúságú próbakockán.

Megjegyzés: A jellemző szilárdság az MSZ ENV 1992-1-1:1999 szabvány (MSZ ENV 1992-1-1, -2, -3, -4 Eurocode 2) szerinti karakterisztikus szilárdság megfelelője.

Szinonímák (elválasztva |): karakterisztikus szilárdság
képzett levegő

A keverés alatt a betonban szándékosan, rendszerint felületaktív anyagok alkalmazásával képzett (légbuborékképző adalékszerrel bevitt) mikroszkopikus légbuborékok, amelyek gömb vagy közel gömb alakúak és hatékonynak tekintett átmérőjük jellegzetesen 10 μm és 300 μm között van.

kiegészítőanyag

A betonban annak érdekében használt, és a keverési folyamat során adagolt finom szemű anyag, hogy a beton egyes tulajdonságai javuljanak vagy különleges feltételeknek feleljen meg. Az MSZ 4798-1:2004 szabvány a szervetlen kiegészítőanyagok két fajtájával foglalkozik:

 • közel inert (kémiai reakcióba nem lépő) kiegészítőanyagok (I típus), mint például a mészkőliszt
 • puccolános, például a trasz vagy latens hidraulikus, mint a hidraulikus kohósalak, a savanyú pernye, a savanyú szilikapor és a ritkán előforduló bázikus pernye kiegészítőanyagok (II típus)
könnyű adalékanyag

Ásványi eredetű adalékanyag, amelynek kiszárított állapotában az MSZ EN 1097-6 szerint megállapított szemtestsűrűsége ≤ 2000 kg/m3, vagy kiszárított állapotában az MSZ EN 1097-3 szerint meghatározott laza halmazsűrűsége ≤ 1200 kg/m3

könnyűbeton

Kiszárított állapotában legalább 800 kg/m3 és legfeljebb 2000 kg/m3 (értékre tervezett) testsűrűségű, szilárd beton. Ezt teljesen vagy részben könnyű adalékanyagok felhasználásával készítik.

Megjegyzés: Ha nincs külön megadva, akkor a szilárd könnyűbeton testsűrűsége a könnyűbeton 28 napos korára értendő, egyéb esetben pedig a kort célszerű megadni. Kiegészítésképp közölni lehet, hogy a testsűrűséget a könnyűbeton légszáraz, (60 ± 5) °C hőmérsékleten tömegállandóságig szárított vagy vízzel telített állapotában mérték-e.

közönséges adalékanyag

Kiszárított állapotában > 2000 kg/m3 és az MSZ EN 1097-6 szerint meghatározva.

közönséges beton

Kiszárított állapotában 2000 kg/m3-nél nagyobb, de legfeljebb 2600 kg/m3 (értékre tervezett) testsűrűségű, szilárd beton. A közönséges betont szokták egyszerűen betonnak vagy (kevésbé helyesen) normál betonnak is nevezni.

Megjegyzés: Ha nincs külön megadva, akkor a szilárd beton testsűrűsége a beton 28 napos korára értendő, egyéb esetben pedig a kort célszerű megadni. Kiegészítésképp közölni lehet, hogy a testsűrűséget a beton légszáraz, (60 ± 5) °C hőmérsékleten tömegállandóságig szárított vagy vízzel telített állapotában mérték-e.

műszaki feltételek

A gyártó számára a teljesítőképességre vagy az összetételre megadott, dokumentált műszaki követelmények végleges gyűjteménye.

nagy szilárdságú beton

Olyan normál-(közönséges) beton vagy nehézbeton, amelynek szilárdsági osztálya C50/60-nál nagyobb, és olyan könnyűbeton, amelynek szilárdsági osztálya LC50/55-nél nagyobb.

nehéz adalékanyag

Adalékanyag, amelynek kiszárított állapotában az MSZ EN 1097-6 szerint megállapított szemtestsűrűsége ≥ 3000 kg/m3.

nehézbeton

Kiszárított állapotában 2600 kg/m3-nél nagyobb testsűrűségű beton. A kiszárítást (60 ± 5) °C hőmérsékleten, tömegállandóságig végzik.

Megjegyzés: Ha nincs külön megadva, akkor a testsűrűség a nehézbeton 28 napos korára értendő.

szilárd beton

Szilárd állapotban lévő, bizonyos szilárdságot elért beton.

Megjegyzés: A szilárd betont célszerű a beton korával (például 2 napos, 28 napos stb. szilárd beton) megjelölni.

teljes víztartalom
 • a keveréskor adagolt (keverő-) víznek,
 • az adalékanyagban és az adalékanyag szemcséinek felületén lévő víznek,
 • az adalékszerben lévő víznek,
 • pépalakban használt kiegészítőanyagban lévő víznek és
 • bármilyen jég adagolásából vagy gőzérlelésből keletkező víznek az összege.
Szinonímák (elválasztva |): víztartalom
tervezett beton

Olyan beton, amelynek szükséges tulajdonságait és egyéb kiegészítő jellemzőit a gyártó számára előírják, aki felelős azért, hogy a friss betont (betonkeveréket) az előírt tulajdonságokkal és az egyéb kiegészítő jellemzőkkel készítse el.

transzportbeton

Friss állapotban átadott beton, amelyet olyan személy vagy szervezet készít, aki vagy amely nem a felhasználó. Az MSZ 4798-1:2004 szabvány transzportbetonként határozza meg:

 • a felhasználó által nem a helyszínen készített betont
 • a helyszínen, de nem a felhasználó által készített betont

Megjegyzés: A független szállító által szállított transzportbeton megfelelőségéért a szállító megbízója felel.

Szinonímák (elválasztva |): transzport beton
víz/cement tényező

A friss betonban lévő hatékony víztartalomnak és a cementtartalomnak a tömeg szerinti aránya. Jele a betontechnológiában: x = v/c

Szinonímák (elválasztva |): víz-cement tényező
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL