b-design-beton-banner

Beton adalékanyag-keverék összetétel

Az adalékanyag-keverék összetétel jelentősége a beton minősége és ára szempontjából. Az adalékanyagok jól megválasztott keverési arányával az azzal készült betonok legfontosabb jellemzőit előre megalapozzuk.

Minden betonra vonatkozó előírás megszabja az alkalmazható keverékek határértékeit, de ezeken a feltételeken belül is sok mozgásterünk van az adagolási arányok helyes megválasztásával.

 

Gazdaságosság

Az adalékanyag-keverék fontos mérőszáma a pépigény. Ez a paraméter a keverék térkitöltetlenségének arányára jellemző érték, vagyis azt mondja meg, mekkora térfogatú a szemcsék közötti kitöltetlen rész a betonban. Amennyiben ezt sikerül a minimálisra szorítani, úgy adott szilárdságú és konzisztenciájú beton eléréséhez a cement adagolási arányát a legalacsonyabb szinten tarthatjuk. Hatékony optimumkereső eljárással megtalálhatjuk a szabványnak megfelelő, de minimális pépigényű keverési arányt. A pépigény Dr. Ujhelyi János kutatásai alapján a finomsági modulus és az egyenlőtlenségi együttható alapján számítható ki, igen jó közelítéssel.

 

Beton pumpálhatósága

A betonok pumpálhatóságát vagy szivattyúzhatóságát jónéhány tapasztalati törvény határozza meg. Előírás szerint – szintén empirikus módon kapott összefüggés alapján – ennek feltételei egyebek mellett:

  • A cementpép adagolási aránya legalább 30 literrel haladja meg a pépigényt

  • a betonkeverék finomrész-tartalma (mely a cementből és az adalékanyag-keverék 0,25mm-nél kisebb részéből tevődik össze) legyen nagyobb, mint egy a legnagyobb szemnagysághoz tartozó tapasztalati állandó. Egyszerűbben megfogalmazva minél magasabb a finom szemek aránya a keverékben, annál jobban szivattyúzható a beton.

 

Az alábbi kitéti- (alkalmazhatósági) osztályokra vonatkozóan az EN 206 illetve az MSZ 4798 ugyan nem határoz meg különleges előírást az adalékanyag-keverékre vonatkozóan – csak az összetevők keverési arányára, minőségére illetve a tervezett beton-szilárdságra és testsűrűségre, a magyarországi kutatások azonban kimutatták, hogy az adalékanyag jellemzői befolyásolják a várható eredményt.

 

Betonok vízzárósága

Szintén tapasztalati tény, hogy a megszilárdult beton vízzáróságának bekövetkezési valószínűsége annál nagyobb, minél jobban illeszkedik az adalékanyag-keverék szemeloszlási görbéje az éppen I. osztályú (B jelű) határgörbére. A műszaki előírásban ezt úgy határozták meg, hogy a keverék finomsági modulusa ne térjen el 5%-nál nagyobb mértékben a B görbe modulusánál.

 

Betonok fagyállósága

A beton fagyállóságának is javasolt feltétele, hogy a tervezett légpórustartalom mellett is legyen magasabb a pép aránya a keverékben, mint amennyi a az adalék pépigénye.

 

Beton kopásállósága

Ajánlatos, hogy a betonkeverék péptartalma legyen a pépigény és a pépigény+10 liter között.

 

Stumpf Attila