b-design-beton-banner

A beton vízzárósága

A beton vízzáróságát sajátosan kell értelmezni, hiszen porózus építőanyagról van szó. A vízzáróság követelményét mindig adott víznyomással együtt kell figyelembe venni, és a víznek a betonba való behatolás mélységével jellemezni.

A tökéletesen tömörített beton sem folytonosan tölti ki a teret, hanem a szemcsék közt, illetve a cementkő belsejében egymással kapcsolatban álló pórusok találhatók. A pórusokat méretük szerint három csoportba soroljuk, makro-, mezo- és mikro-pórusok különböztethetők meg.

 

Makropórusok

 

A makropórusok a kb. 0,1 mm-nél nagyobb méretű üregek és járatok, a beton helyi tömörítetlenségének következményei, ezért számuk gondos tömörítéssel minimalizálható. A víz az egymással kapcsolatban álló makropórusokon át a gravitáció hatására, lényegében a közlekedő edények törvényei szerint mozoghat.


Mezopórusok


A mezopórusok általában néhány mikrométer tágasságú üregek és járatok. Nem szüntethetők meg tömörítéssel, mert létrejöttük oka nem a tömörítetlenség, hanem a betonkeverék szemszerkezetének az ideálistól való eltérése. A tapasztalat szerint minél durvább lépcsők vannak a szemeloszlási diagramban, annál nagyobb a mezopórusok száma. A mezopórusokban a víz mozgását elsősorban a felületi feszültség szabályozza.

 

Mikropórusok

 

A mikropórusok általában tized-, illetve századmilliméter tágasságú üregek. A cementpép szilárdulási folyamata során keletkeznek, méretüket és mennyiségüket elsősorban a víz-cement tényező és az alkalmazott cement tulajdonságai határozzák meg. A mikrométer (milliméter ezred része) nagyságrend alatti pórusok felületi energiája megköti a vizet, amely így csak diffúzióval tud terjedni.


Megállapíthatjuk, hogy a közepes és a nagyobb méretű, mikrométer nagyságrend feletti pórusok felületi energiája nem elegendő a teljes pórusvíztartalom megkötéséhez, így a víz a pórus-, illetve a csatornaméret növekedtével folyamatosan csökkenő ellenállás mellett, az egymással kapcsolatban álló pórusokon át szivárgással is terjedhet a betonban. Ha emellett összefüggő repedések is kialakulnak a betonban, ezek jelentősen megrövidítik a zegzugos szivárgási utat, azaz a vízáteresztés megnő. A fentiekből következik, hogy ne legyenek repedések, betonozási hibákból származó makropórusok és adalékanyag szemszerkezeti hiányosságokból származó mezopórusok a betonban.

 


Papp József ügyvezető, TBG Dunakeszi Kft.