b-design-beton-banner

Beton repedések kialakulása

Repedéseket nem csupán az erőtani számításban szereplő igénybevételek okoznak, hanem minden olyan hatás, amely a betonban valaha is húzószilárdságot meghaladó húzófeszültséget ébreszt. Ezek a következők:

• kapcsolódó szerkezetek hőmérséklet különbsége,

• a friss betonnak a vasalás által gátolt plasztikus zsugorodása, illetve az ülepedése,

• kötéshő, illetve az egyenetlen hűlés miatti lokális hőmérséklet különbségek,

• betonacél korrózió, betonkorrózió.

Minél inkább túltelített a beton, annál erősebben hajlamos a frissbeton repedések kialakulására.

Minél nagyobb kiterjedésű a szerkezet, annál több lehetőség adódik technológiai hibából eredő repedés kialakulására.

Minél magasabb a cement tartalom, annál nagyobb a kötéshő és a zsugorodás.

A munkahézagok legnagyobb távolsága 10-12 m legyen, másként a beton óhatatlanul megreped. A munka hézag lezárásának vízzáró kiképzése nedvességre duzzadó profilokkal oldhatók meg. Különösen ügyelni kell, hogy a duzzadó profilt betonozás előtt ne érje víz.

A vízáteresztés mechanizmusának vizsgálata alapján megállapítható, hogy nem elég a repedésmentes beton, mert nagy nyomás esetén még a mikron méretű pórusokon át is tetemes mennyiségű víz hatolhat át. Ennek megakadályozására tömör betonstruktúrát kell létrehozni.

Papp József ügyvezető, TBG Dunakeszi Kft.