b-design-beton-banner

B-Design - Kézikönyv

Tartalomjegyzék
B-Design - Kézikönyv
A program Indítása
MENÜRENDSZER
I. ALAPADATOK
I.1 Anyagnyerők
I.2 Szemnagysági osztályok
I.3 Adalékanyagok, ásványi anyagok
I.4 Adalékanyag határgörbék
I.5 Adalékanyag-keverék határgörbék
I.6 Zúzott kő-szitasor
I.7 Cementek
I.8 Cementfajták Rc-v/c összefüggése
I.9 Cementfajták Rc-v/c összefüggése (saját)
I.10 Cementek fajtái, gyártók
I.11 Cementek felhasználhatósága
I.12 Adalékszerek
I.13 Kiegészítő anyagok
I.14 Számítási állandók
I.15 Üzemek (egységek)
I.16 Környezet
Minden oldal

B-DESIGN

 

Beton adalékanyag-keverék és receptúra tervező technológiai rendszer és adattár

 


A program Indítása

A programot a WINDOWS Start menüjéből vagy az Asztalról a B-Design feliratú ikonnal indíthatjuk. A futás során elsőként felbukkanó - év meghatározó - ablakban megadott év elsősorban nem időszakot, hanem adatbázist jelent. A program évek szerint elkülönített adatállományokat alkot. Futási idő alatt, egy másik feldolgozási év állományainak kezeléséhez az "Alapadatok->Év kiválasztása" menüpont használható. Lehetőség van évváltáskor a korábbi évek során felhamozott adatokat az aktuális évbe átemelni, vagy ügyfélszolgáltunkal egyeztetve, egyszeri beállítást követően, a jövőben valamennyi adat keletkezési helyét előre megadhatjuk, ezzel mentesülve a további évváltások alól.

A program a leggyakrabban használt műveletek elérését a főképp bal felső sarkában megjelenő eszközsoron teszi lehetővé.

bdesign menubar

Az egyes eszközök jelentését a tartalomjegyzékben illetve a menürendszer részletes ismertetésében taglaljuk.
A program alapvetően menüorientált.


MENÜRENDSZER

 I. ALAPADATOK
II. ADALÉKANYAGOK
III. ADALÉKANYAG KEVERÉKEK
IV. BETONKEVERÉK
V. NÉVJEGY
VI. KILÉPÉS


I. ALAPADATOK

A főmenüpont alpontjai a napi munkához szükséges segédadatok feltöltését, karbantartását teszik lehetővé. Az alapadatbázisok feltöltésének hiányában ásványi váz vagy betontervezés nem javasolt - egyes esetekben nem is lehetséges.
Az általános érvényű, szabványos vagy széleskörben használt jellemzőket a program az első futtatás sortán feltölti az alapértelmezett értékekkel. Ezekre a részletes ismertetésnél kitérünk.


I.1 Anyagnyerők

Az anyagnyerők adatbázisban vehetjük fel az adalékanyagaink előállítóit (beszállítóit).

bd alapadatok anyagnyerok
A képernyőn látható egyes objektumok használata általánosan jellemző a rendszerben, használatukat itt ismertetjük.

 Művelet lebukkanó lista - beállítása határozza meg az aktuálisan elvégzendő feladatot.

Új adat felvétele: a beírt nevű és kódszámú adatot a [Mentés] gomb hozzáadja az adatállományhoz (helyes kitöltés esetén).
Adatmódosítás: a regisztrált adatok listából kiválasztott és módosított adatot a [Mentés] gomb kicseréli adatállományban (helyes kitöltés esetén).
Adattörlés: a regisztrált adatok listából kiválasztott (ENTER vagy dupla katt) adatsort felkínálja törlésre.

A Név és a Kód mezők kitöltése kötelező. Azonos kódszámú adatok nem vehetőek fel.


I.2 Szemnagysági osztályok

bd alapadatok szemnagysagi osztalyok

A szabványos osztályozott, osztályozatlan és zúzott frakciókat a rendszer alapadatként tartalmazza. Amennyien azoktól eltérő frakcióra lenne igény, úgy azok itt rögzíthetők.


I.3 Adalékanyagok, ásványi anyagok

 bd alapadatok adalekanyagok asvanyi anyagok

A szabványos homok, kavics és zúzott ásványi anyagokat a rendszer alapadatként tartalmazza. További adalékanyagok is felvehetőek a Típus lebukkanó lista három lehetséges kategóriájában (osztályozott, osztályozatlan, zúzott).
A lebukkanó Dmax lista forrása módosítható [...] (lásd I.2) adatbázis, mely a szabványban előírt vagy megengedett értékeket alapadatként tartalmazza.
Az anyag teljes neve a Név és a Dmax rovatok tartalmából tevődik össze.


I.4 Adalékanyag határgörbék

bd alapadatok adalekanyag hatargorbek

A szabványos osztályozott és osztályozatlan adalékanyagok határgörbéit a rendszer alapadatként tartalmazza.
A határgörbék vertikális koordinátáit a baloldali hálóban módosíthatjuk.
FONTOS! Az osztályozatlan határgörbék azonosak az Adalékanyag-keverék határgörbék menüpontban ismertetett szabványos adalékanyag-keverékek határgörbéivel. Az egyik megváltoztatása mindkettőt megváltoztatja.


I.5 Adalékanyag-keverék határgörbék

 

A szabványos adalékanyagkeverék határgörbék mellett felvehetünk (beállíthatunk) egyedi határgörbéket minden Dmax értékhez.

Az így meghatározott előírásokat az adalékanyag keverékek összeállításánál használhatjuk fel. Valódi jelentősége akkor mutatkozik meg, ha a géptől kérünk [AUTOMATIKUS] keverék összeállítást, mert az az optimalizálást mindig a határgörbe által határolt tartományban végzi el.


I.6 Zúzott kő-szitasor

A rendszerben beállíthatunk három féle szitasort a zúzott kövek szemeloszlás vizsgálatának felviteléhez.
A szitaméreteket növekvő sorrendben, kihagyás nélkül vigyük fel!
A szabványos zúzott kő-szitasort a rendszer alapadatként tartalmazza.


I.7 Cementek

Itt rögzíthetjük az általunk használt cementfajtákat és azok jellemzőit.
A kívánt szilárdsági jelet kiválasztva újabb lista jelenik meg, mely a Magyarországon használt cementfajtákat és azok gyártóit tartalmazza. A listából választva a fajta és a gyártó rovatok felveszik a kívánt értéket.
A numerikus jellemzők kitöltésére ügyeljünk, hiszen azok a betontervezés eredményeit befolyásolják!

  • Új adat felvétele során a sűrűség érték a cementek átlagsűrűsége rendszer alapadat értékét kapja meg.
  • Ha a fajlagos felület pontos értékét nem ismerjük, akkor a rovatot hagyjuk üresen! Ilyenkor a betontervezésben a cementpép vízigénye a "tapasztalati" rendszer alapadat értékét kapja meg.
  • A pontos frissbeton ár meghatározásához adjuk meg a cement kilogrammonkénti árát!
    bd alapadatok cement modositasa    bd alapadatok cement elerheto szilardsagok 

Az [Elérhető szilárdságok] gomb segítségével az egyes cementek Rc-v/c összefüggései - amennyiben azok a rendszerben szereplő alapadatoktól eltérnek - rögzíthetők, minek köszönhetően testreszabottab a cementszükséglet becslése.


I.8 Cementfajták Rc-v/c összefüggése

A tapasztalati nyomószilárdság-v/c tényező cementfajtánkénti alsó burkológörbéket a rendszer alapadatként tartalmazza.

bd alapadatok rcvcA cementfajták minőségének változása esetén a biztosan elérhető átlagszilárdsági értékek az igényeknek megfelelően módosíthatóak.
A burkológörbék a betontervezés eredményeit alapvetően befolyásolják!

 


I.9 Cementfajták Rc-v/c összefüggése (saját)

 bd alapadatok rcvc sajat

A felhasználó által mért nyomószilárdság-v/c tényező cementfajtánkénti alsó burkológörbéket a rögzítheti a rendszerbe.
A betontervezés során a felhasználónak lehetősége nyílik kiválasztani, mely összefüggéseket vegye figyelembe a rendszer. Egy egérkattintással láthatók az eltérések, az egyes összefüggések közötti számítások eredményei között.


I.10 Cementek fajtái, gyártók

A (módosítható) táblázat a Magyarországon használt cementfajtákat és azok gyártóit tartalmazza.
Az adatbázist a rendszer alapadatként tartalmazza.
(Az alkalmazást lásd a Cementek ismertetésénél.)

bd alapadatok cementek fajtai gyartok

 


I.11 Cementek felhasználhatósága

A (módosítható) táblázat határozza meg a betontervezés során, a meghatározott szilárdság eléréséhez alkalmazható cementfajtákat. rendszer alapadat

bd alapadatok cementek alkalmazhatosaga


I.12 Adalékszerek

A felbukkanó képernyőn vihetjük fel az általunk használt adalékszereket és azok jellemzőit. Itt feltűntethetjük az adalékszer fő hatását, adagolhatóságának korlátait (cemeg tömegéhez viszonyítva), sűrűségét, vízmegtakarító képességét.
A numerikus jellemzők kitöltésére ügyeljünk, hiszen azok a betontervezés eredményeit befolyásolják! Az adalékeszerek vizes bázisúak, ezért mind az adalékszer mennyiség, mind annak vízmegtakarító képessége hatással van a receptúra víztartalmának tervezési értékére.

 


I.13 Kiegészítő anyagok

A felbukkanó képernyőn vihetjük fel az általunk használt kiegészítő anyagokat és azok jellemzőit.
A numerikus jellemzők kitöltésére ügyeljünk, hiszen azok a betontervezés eredményeit befolyásolják! Lehetőség van szabvány által előírt cementek esetén a finomrész tartalomhoz hozzá adni a kiegészítő anyag előírt százalékát.

 


I.14 Számítási állandók

bd alapadatok szamitasi allandok jelolt

A rendszer a magyar cement- és betonkutatás egyik legkiemelkedőbb személyének (Dr. Újhelyi János) többévtizedes eredményein alapuló matematikai módszerek szerint dolgozik.
A receptúra készítésben használt számítási adatok értékeit állíthatjuk be itt (*számításban használatosak, ha az alapanyagok jellemzőit nem adminisztráltuk).
Itt nyílik lehetőség a tervezett száraz receptúra levegőtartalmának figyelembevételére a cementpépigény számításakor, felhasználó által meghatározott értékig.
Az [Alapértelmezett értékek] kapcsoló visszaállítja az eredeti rendszer alapadatokat.

 


I.15 Üzemek (egységek)

A cég üzemeit vagy területi egységeit vehetjük fel a segédadatbázisban. A [Cég neve...] kapcsoló segítségével rögzíthetjük cégünk nevét.

 


I.16 Környezet

 

II. ADALÉKANYAGOK

II.1 Adalékanyagok (homok, kavics)

II.1.1 Adatfelvitel (homok, kavics)

II.1.2 Nyomtatás (listás)

II.2 Zúzott ásványi anyago

II.2.1 Adatfelvitel (zúzott anyag)

II.3 Termékkategóriák összeállítása

II.3.1 Adatfelvitel (termékkategóriák)

II.4 Anyagok selejtezése

II.5 Selejtezett anyagok

 

III. ADALÉKANYAG KEVERÉKEK

III.1 Adalékanyag-keverékek

III.1.1. Adalékanyag-keverék készítés

III.1.1.A  Manuális keverékkészítés

III.1.1.B  Automatikus: keverék készítés AUTO! funkcióval

III.1.1.C  Keverék görbe grafikus összeállítása/módosítása

III.1.2 Adalékanyag-keverék készítés (Módosítás)

III.1.3 Adalékanyag-keverékek (Nyomtatás)

III.1.4 Adalékanyag-keverékek (Zárolás)

III.2 Keverék átárazása

III.3 Adalékanyag keverék selejtezése

 

IV. BETONKEVERÉK

IV.1 Receptúra összeállítás

IV.1.1 Receptúra készítés (új anyag)

Alapjellemzők (terv.minőség, Rc, adalékanyag, cement, víz)

Cement-Víz-V/C

Opcionális jellemzők (levegő, adalékszerek)

Alkalmazhatóság

IV.1.2 Receptúra készítés (módosítás)

IV.1.3 Nyomtatás (listás)

IV.1.4 Sorozat nyomtatása

IV.1.5 Receptsorozat nyomtatása

IV.2 Receptúrák átárazása

 

V. Névjegy