b-design-beton-banner

B-Design - Kézikönyv - I.3 Adalékanyagok, ásványi anyagok

Tartalomjegyzék
B-Design - Kézikönyv
A program Indítása
MENÜRENDSZER
I. ALAPADATOK
I.1 Anyagnyerők
I.2 Szemnagysági osztályok
I.3 Adalékanyagok, ásványi anyagok
I.4 Adalékanyag határgörbék
I.5 Adalékanyag-keverék határgörbék
I.6 Zúzott kő-szitasor
I.7 Cementek
I.8 Cementfajták Rc-v/c összefüggése
I.9 Cementfajták Rc-v/c összefüggése (saját)
I.10 Cementek fajtái, gyártók
I.11 Cementek felhasználhatósága
I.12 Adalékszerek
I.13 Kiegészítő anyagok
I.14 Számítási állandók
I.15 Üzemek (egységek)
I.16 Környezet
Minden oldal

I.3 Adalékanyagok, ásványi anyagok

 bd alapadatok adalekanyagok asvanyi anyagok

A szabványos homok, kavics és zúzott ásványi anyagokat a rendszer alapadatként tartalmazza. További adalékanyagok is felvehetőek a Típus lebukkanó lista három lehetséges kategóriájában (osztályozott, osztályozatlan, zúzott).
A lebukkanó Dmax lista forrása módosítható [...] (lásd I.2) adatbázis, mely a szabványban előírt vagy megengedett értékeket alapadatként tartalmazza.
Az anyag teljes neve a Név és a Dmax rovatok tartalmából tevődik össze.